Hagtornsgåtan

Hagtornsträdet är ett märkligt träd. Jag berättar här litet om dess botanik men så mycket mer om detta träds roll i människans historia. Tecken tyder på att det under hednisk tid haft stor betydelse i nordbornas trosbild. Rester av offerträd, offerlundar, ortsnamn och inte minst myter och talesätt vittnar om hagtornens plats i nordeuropeens tankevärld. Och det finns områden i Nordeuropa, där det fortfarande i dag ”offras” till hagtornsträd!

Den hittills obesvarade frågan om vilken gud, som tillbads i de heliga hagtornslundarna diskuteras ingående i boken. Författaren söker på olika vägar ett svar på frågan och ställer upp en djärv hypotes, som kan innehålla svaret:

Loke, den mystiske asaguden och jättesonen , upplevs av gammal och av ny forskning som den nordiska mytologins mest svårgripbara gestalt. Hyllmeter av analyser och tolkningsförslag fylls ständigt på med nya idèer och rön. Författarens hypotes sammanför Loke med hagtornsträdet och fram växer en ny, logisk och begriplig bild av ett väsentligt avsnitt av våra hedniska förfäders trosliv.

Hypotesen har aldrig prövats förr och skall uppfattas just som en hypotes. Med en rad argument och indicier testas hypotesen. I många avseenden synes den ge logiska och okrystade svar på gamla mytologiska underligheter.

180 kr

ISBN: 91-973348-0-4 Antal sidor: 180 sidor Format: 140×205 mm
Information: Inbunden med 16 bilder.