Kelternas flykt till Sverige

Många svenska fornfynd väcker tankar på ursprung från medelhavskulturer. Ofta för de tanken till direktkontakter med det romerska imperiet. Det kan vara svenska legosoldater, som efter lång och trogen tjänst hos romarna, återvänt hem med troféer och souvenirer.

Författaren Jan Ekermann hävdar tvärt emot traditionell uppfattning, att en keltisk folkstam flytt från romerskt förtryck för att börja ett nytt och fritt liv i Sydsverige. Flykten år 61 eKr från nuvarande Norfolk i England var följden av ett av det mest dramatiska uppror, som romarna upplevt. Detta var ytterst nära att lyckas och hade anförts av icenidrottningen Boudicca. Den djärva drottningen hedras nu med en staty vid Westminster Bridge nära Big Ben. Dessa kelter med förde från sitt gamla land mängder av värdefulla klenoder, ett mångsidigt hantverkskunnande liksom också nya lantbruksmetoder.

Kort sagt grunden lades till Skånes blomstrande framtid, som så väl illustreras av Uppåkras kommande expansion! I denna omvälvning kände sig ur-invånarna åsidosatta. I stora skaror lämnade de sina gamla hem för en ny framtid på andra sidan Östersjön. Jordanes berättelser ”om goternas ursprung från Skåne” får här sin förklaring! Riktigheten av denna beskrivning av nära 2000 år gamla händelser bestyrks på många sätt, inte minst med positiva resultat genom DNA- analyser!

150 kr

ISBN: 978-91-981569-5-9
Antal sidor: 74 sidor