Nordisk Mytologi Nytänkande

Kunskapen om nordisk mytologi är till stor del hämtad från Snorre Sturlassons Edda, utgiven omkring 1220 e.Kr. Boken är visserligen skojfrisk och mustig, men den innehåller också mängder av underligheter i form av bristande logik, motsägelser och allmänt svårbegripliga påståenden. Detta har bekymrat forskare i hundratals år och eftersom ingen har lyckats presentera en vettig förklaring har underligheterna fått kvarstå. Alla tappra försök att reda ut problemen har varit fruktlösa. Forskningen har kört fast.

Denna skrift erbjuder en rad nya upptäckter och är resultatet av tjugofem års efterforskning. Författarens ivriga sökande efter svar landar i en annorlunda öppning inför fortsatt forskningsarbete, som kanske en dag kan uppvisa en helt ny bild av våra hedniska förfäders gudavärld.

50 kr