Jan Ekermann

Är civilingenjör, har från och till under hela livet intresserat sig för humanistiska frågor av skilda slag. Är nu 86 år och medlem i Norrköpings Humanistiska Sällskap, Linköpings stiftshistoriska sällskap, Östgöta Medeltidsgille, Sällskapet för 1700-talsstudier och Släktforskarna i Norrköping. Tog en gång initiativet till "Förbundet Ung Företagsamhet" och var dess förste ordförande vid starten 1980. Tidigare aktiv medlem i British Folklore Society. Kompletterar med bokforskning och fördjupande studieresor.

Jan Ekermann
Ekermann Reklambyrå