Nordisk Mytologi Nytänkande

Kunskapen om nordisk mytologi är till stor del hämtad från Snorre Sturlassons Edda, utgiven omkring 1220 e.Kr. Boken är visserligen skojfrisk och mustig, men den innehåller också mängder av underligheter i form av bristande logik, motsägelser och allmänt svårbegripliga påståenden. Detta har bekymrat forskare i hundratals år och eftersom ingen har lyckats presentera en vettig förklaring har underligheterna fått kvarstå. Alla tappra försök att reda ut problemen har varit fruktlösa. Forskningen har kört fast.  

Denna skrift erbjuder en rad nya upptäckter och är resultatet av tjugofem års efterforskning. Författarens ivriga sökande efter svar landar i en annorlunda öppning inför fortsatt forskningsarbete, som kanske en dag kan uppvisa en helt ny bild av våra hedniska förfäders gudavärld.

Nordisk mytologi

Beställ

ISBN: 978-91-981569-4-2   Antal sidor: 16 sidor Format: 145x210 mm 
Information:
 Häftad Pris: 50 sek inkl. emballage och frakt. 

Hagtornsgåtan

Hagtornsträdet är ett märkligt träd. Jag berättar här litet om dess botanik men så mycket mer om detta träds roll i människans historia. Tecken tyder på att det under hednisk tid haft stor betydelse i nordbornas trosbild. Rester av offerträd, offerlundar, ortsnamn och inte minst myter och talesätt vittnar om hagtornens plats i nordeuropeens tankevärld. Och det finns områden i Nordeuropa, där det fortfarande i dag ”offras” till hagtornsträd!

Den hittills obesvarade frågan om vilken gud, som tillbads i de heliga hagtornslundarna diskuteras ingående i boken. Författaren söker på olika vägar ett svar på frågan och ställer upp en djärv hypotes, som kan innehålla svaret:

Loke, den mystiske asaguden och jättesonen , upplevs av gammal och av ny forskning som den nordiska mytologins mest svårgripbara gestalt. Hyllmeter av analyser och tolkningsförslag fylls ständigt på med nya idèer och rön. Författarens hypotes sammanför Loke med hagtornsträdet och fram växer en ny, logisk och begriplig bild av ett väsentligt avsnitt av våra hedniska förfäders trosliv.

Hypotesen har aldrig prövats förr och skall uppfattas just som en hypotes. Med en rad argument och indicier testas hypotesen. I många avseenden synes den ge logiska och okrystade svar på gamla mytologiska underligheter. Läs mer här

Hagtornsgåtan

Beställ

ISBN: 91-973348-0-4 Antal sidor: 180 sidor Format: 140x205 mm 
Information:
 Inbunden med 16 bilder Pris: 175 sek inkl. emballage och frakt. 

Lögardagsgåtan

Har verkligen lördagen fått sitt namn efter lögardagen? De övriga sex veckodagarna har ju sina namn efter sol, måne och asagudarna Tyr, Oden, Tor och Freja. Var finns då logiken i att sjunde dagen har givits namn efter ett så pass banalt bestyr som att tvätta eller löga sig?

Lärde och forskare har under sekler stångats med denna fråga utan att kunna samlas runt en entydig lösning. Därför känns det som ett genombrott att äntligen få läsa en författare som tror sig ha hittat svaret! Ett svar baserat på kända och erkända fakta som dock har kombinerats på ett nytt sätt och därmed resulterat i en både komplex och oväntad lösning. Dessutom med sanktion av Alf Henrikson som i ett tidigt skede tog del av de nya tankarna och gav dem plats, som ett tillägg, i en av sina böcker.

Författaren till ”Lögardagsgåtan” gav 2005 ut boken ”Hagtornsgåtan”, vilken behandlade hagtornsträdet och dess forntida mytologi. Där gällde gåtan att kartlägga till vilken gud man offrade i de heliga hagtornslundarna. Det oväntade svaret blev Loke; asaguden som enligt de flesta även bär binamnet Lódur  i de isländska sagorna!

I denna skrift framläggs hypotesen att det är samme gud, Lódur, som för kanske 1 500 år sedan gav namnet åt vår sjunde veckodag, då som Lódursdagen. Under påtryckningar från de kristna på 1000-1100-talet ändrades dock namnet till lögardagen och med tiden till vårt moderna lördagen.

Boken innehåller ett flertal citat och litteraturanvisningar till hjälp för läsaren att bilda sig en egen uppfattning om ”lögardagsgåtan”.

Lögardagsgåtan

Beställ

ISBN: 978-91-973348-5-3 Antal sidor: 160 sidor Format: 140x205 mm 
Information: Inbunden med 16 bilder Pris: 190 sek inkl. emballage och frakt. 

Snorre Sturlasson

Jakten på sanningen

Nordisk mytologi vimlar av underligheter som förbryllat sakkunniga i hundratals år. Hyllmetrar har skrivits men kvar står besynnerligheterna. Ekermann har reagerat, följt lösa trådar och vänt på orörda stenar. Följ författaren i ett svindlande detektivarbete genom gåtor och ifrågasättanden av tidigare antaganden. Den ena logiska slutsatsen efter den andra leder till häpnadsväckande upptäckter, där nya sanningar plötsligt blir självklara. Men Ekermann skriver dig aldrig på näsan. Istället inbjuds du som läsare att skaffa dina egna uppfattningar och att dra dina egna slutsatser. Däri ligger den här detektivhistoriens största styrka. Välkommen att följa med på en gåtfylld resa som engagerar och förvånar. Längs vägen förses du med Ekermanns klarögda argument. Men glöm aldrig författarens egen uppmaning att aldrig sluta att ifrågasätta. Sök istället aktivt efter sanningen – inte sällan finns den precis framför dig.

Förundersökningarna

Efterforskningarna har bedrivits under en följd av år. Redovisning av resultaten har inklusive slutrapporten dokumenterats i tre böcker:

Hagtornsgåtan 2005 förklarar vilken hednagud som tillbads i Nordeuropas alla hedniska hagtorslundar.

Lögardagsgåtan 2007 visar, att detta veckodagsnamn liksom övriga veckodagar fått namn av en hednagud, lika känd som Tyr, Oden, Tor och Frigga.

Snorre Sturlasson 2014, Slutrapporten

Triologins sista del innehåller ett flertal återblickar och många fördjupande forskningsresultat. Författaren kartlägger Snorres levnadsomständigheter och analyserar den mytomspunna islänningens Edda-skrift. På vägen formulerar Ekermann slutsatser i form av väl underbyggda hypoteser och belyser dess fascinerande effekter på nordisk mytologi.

Snorre Sturlasson

Beställ

ISBN: 978-91-981569-0-4 Antal sidor: 131 sidor Format: 140x205 mm 
Information: Limbunden Pris: 180 sek inkl. emballage och frakt. 

Systrarna Charlotte och Julie

Några Gustavianska levnadsöden på gott och ont

Systrarna Charlotte och Julie med efternamnet Eckerman föddes 1758 resp. 1765 och åtminstone Charlotte tillbringade sina tidiga år på gården Blästad i Linköping. Som följd av föräldrarnas skilsmässa 1768 kom de tidigt tillsammans med sin mor till Stockholm

Gustav III själv hade ipptäckt den vackra och livliga Charltte och som 16-åring gjorde hon succé som premiärprimadonna vid kungens opera. Strax blev hon mångårig mätress åt hertig Carl, som senare blev Carl XIII av Sverige.

Efter att Gustav III missförstått Charlotte i ett delikat ärende "landsförvisades" Charlotte. Under en följd av år kom hon att vistas med en fortsam lättsam tillvaro i högreståndskretsar i Paris, Florens, Rom och Neapel. Hennes personliga tankar och iakttagelser är bevarade i många brev, som hon skickade till överståthållaren Carl Sparre i Stockholm.

Lillasyster Julie förnöjde samtidigt livet för överståthållaren, greve Carl Sparre. Efer ett antal år som mätress hos den gamle änemannen placerades hon som borgmästarinna i Linköping. Hennes brev till sin gynnare Carl Sparre är bevarade och synnerligen läsvärda!

Systrarna blev 31 respektive 35 år. Dåtidens eftermäle är att båda präglades av "snille och vitterhet". Av breven att döma var de muntra och glada, fulla av nyfikenhet och uppskattade i dåtidens samhällsliv.

Systrarna Charlotte och Julie

Beställ

ISBN: 978-91-981569-3-5 Antal sidor:  Format: 140x205 mm
Information: Limbunden Pris: 180 sek inkl. emballage och frakt. 
 

Arbetets Bok

Faksimilutgåva av den Arbetets Bok, som utgavs på AB Hiertas Bokförlag och trycktes på Ivar Haeggströms Boktryckeri 1887. Originalboken beskriver på 334 sidor med 344 träsnittsliknade bilder trettio hantverksyrken.

Bland beskrivningarna kan nämnas sådana behandlande buntmakare, tunnbindare och gelbgjutare, varför boken trode vara av utomordentligt värde inte bara för släkt- och hembygdsforskare utan också för var och en med intresse för våra förfäders dagliga slit och släp.

Boken har utgetts av Credendum Bokförlag och ingår i Släktforskarna i Norrköpings småskriftserie nummer 3

Arbetets Bok

Beställ

ISBN: 978-91-973348-7-7 Antal sidor: 334 sidor Format: 120x172 mm
Information: Limbunden Pris: 180 sek inkl. emballage och frakt. 
 

Rebecca, ett 1700-tals kvinnoöde, berättat kring en bröllopsdikt från 1733 

Händelserna utspelar sig i huvudsak under första hälften av 1700-talet. Det är en verklighetsskildring av livet i Västra Enebys församling invid Kisa och speciellt hur det gestaltade sig för prosten Paulus Ekermans yngsta dotter Rebecca. Hon föds i ett stabilt av kristendom präglat hem men i oroliga tider. Hon får uppleva med- och motgång, glädje och sorg. Hon är en i en 17-hövdad syskonskara och hinner själv med åtta barn under ett åtta-årigt äktenskap, innan hon som 27-årig möter evigheten.

Berättelsen väcker tankar om hur annorlunda livet kunde gestalta sig för trehundra år sedan. Rebecca var en av de hjältinnor som utan knot förde livslågan vidare i en omvärld präglad av mer tro än vetande. Berättelsen illustreras av en bröllopsdikt, då glädjen stod som högst och en griftedikt, som summerade Rebeccas korta liv.

Berättelsen omfattar också en del frågor kring församlingslivet i en församling som Västra Eneby, frågor som inte alltid var så lätta att finna svar på.

Rebecca

Beställ
ISBN: 91-97 3348-1-2 Antal sidor: 48 sidor Format: 145x210 mm
Information: Häftad med 6 bilder Pris: 60 sek inkl. porto. 
 

Daniel Ekerman, ett 1700-tals prästöde, kyrkoherde i Ljung och Flistad, prost i Furingstad    1735 – 1807

Född och uppvuxen i Linköping prästvigdes Daniel i Uppsala år 1766. Efter några år som kaplan hos en av rikets absolut högsta företrädare, riksrådet Carl Rudenschöld, tjänstgjorde Daniel flera år bland samhällets verkliga olycksbarn nämligen som präst vid spinnhuset i Norrköping och senare vid Danviks spinnhus. Som 42-åring axlade han ansvaret som kyrkoherde i östgötaförsamlingarna Ljung och Flistad. Daniel slutade sina dagar som ansvarig för Furingstads församling på Vikbolandet.

Under sitt 72-åriga liv togs Daniels erfarenheter i anspråk såväl lokalt som på riksnivå, det senare bl.a. vid riksdagarna 1786, 1789 och 1792. Han agerade kraftfullt vid Gustaf III:s genomtrumfande av Förenings- och säkerhetspakten 1789. Han hade en inte oväsentlig roll vid diskussionerna 1786-1792 kring hopslagningen av Ljungs och Flistads församlingar.

Med hjälp av officiella handlingar och privata dokument tränger författaren prästen och familjeförsörjaren Daniel Ekerman inpå livet.

Daniel Ekermann

Beställ
ISBN: 91-97 3348-2-0 Antal sidor: 67 sidor Format: 145x210 mm
Information: Limbunden med 11 bilder Pris: 90 sek inkl. porto. 
 
Ekermann Reklambyrå