Vem tillbads i de heliga hagtornslundarna?

Boken handlar om hagtornsträdets roll i våra förfäders hedniska mytologi. Av många exempel framgår att detta träd haft en betydelsefull roll som enskilt offerträd eller i hedniska offerlundar. Folkminneslitteraturen i de nordiska länderna är omfattande. Särskilt rik är den i länderna kring Nordsjön. Fortfarande i dag ”offras” det vid vissa hagtornsträd: I avlägsna dalgångar i Yorkshire hänger man upp efterbörden vid ett stos fölande i ett gårdsspecifikt hagtornsträd! Till lycka och välgång för det nyfödda fölet!

Är det en tillfällighet att Skandinaviens första ärkebiskopssäte upprättades i Torna-häradet vid Lund? Är det märkligt att Sveriges första ärkebiskopssäte höll på att grundas i Tornby invid Linköping? Eller, som en engelsk professor utbrast, när han hörde om detta: Är det inte underligt att Westminster Abbey grundades på Thorney Island i Thames-floden? Eller hur kom det sig att merovingernas religiösa centrum hamnade i Civitas Tornacensium, nuvarande Tournai i Belgien?

Var det så att större kristna etableringar hänvisades till allmänt förbuskade marker eller skedde dessa enligt Gregorii missionsanvisningar invid dominerande hedniska offerplatser? Författaren tror det senare!

Frågan om vem som tillbads vid dessa heliga hagtornsträd diskuteras ingående. Detta är den ”hagtornsgåta” boken försöker lösa! En logisk hypotes formuleras och ger med stöd av många argument och indicier ett möjligt svar. Överraskande nog visar det sig att den nordiska mytologins mest komplicerade gud Loke sannolikt är den gud våra förfäder blotade till i dessa hagtornslundar! Svaret är sensationellt och kan efter sekellånga diskussioner innebära en omvärdering av stora delar av den nordiska mytologin.

I ett sammanfattande avsnitt jämföres traditionell tolkning av ett antal mytologiska ”problem” med hypotesens logiska förklaringsmodeller. Det torde inte vara alltför förmätet att hävda, att hypotesen erbjuder betydligt enklare, naturligare och mindre krystade förklaringar på flertalet frågor än vad traditionellt förfäktas.

Boken är uppställd så att läsaren enkelt skall kunna följa de logiska resonemangen. Tanken är att läsaren skall kunna bilda sig en egen uppfattning i frågan.

Hagtornsgåtan

Hagtornsgåtan

Pris: 180 Sek.
ISBN: 91-973348-0-4
Antal sidor: 180
Format: 140 x205 mm Inbunden med 34 bilder
Läs mer

Lägardagsgåtan

Lögardagsgåtan

Pris: 180 Sek.
ISBN: 978-91-973348-5-3
Antal sidor: 160
Format:
140 x205 mm Inbunden med 16 bilder
Läs mer

Daniel Ekermann

Daniel Ekermann, ett 1700-tals prästöde

Pris: 90 Sek.
ISBN: 91-97 3348-2-0
Antal sidor: 67
Format: 145 x 210 mm, limbunden med 11 bilder
Läs mer

Rebecca

Rebecca; ett 1700-tals kvinnoöde

Pris: 60 Sek.
ISBN: 91-97 3348-1-2
Antal sidor: 48
Format: 145 x 210 mm, häftad med 16 bilder
Läs mer

Ekermann Reklambyrå