Credendum -
med historia i fokus

Under årens lopp har jag producerat ett antal, aldrig utgivna, manuskript inom vitt skilda ämnesområden. Med Credendum avses att publicera några av dessa manuskript, vilka kan anses ha allmänt intresse. En första är den nu utgivna boken ”Hagtornsgåtan”, som handlar om ”hagtornsträdets roll inom forntida mytologi”.
Andra manuskript har vuxit fram i släktforskningssammanhang och berör huvudsakligen svenskt 1700-tal. En del har karaktären av biografier. Manuskript av liknande slag mottages för publikation.
Den nu utgivna ”Marcus Wallenberg” är av det slaget. Andra kommer att beröra svenskön S:t Barthélémy.

Författaren

Jag heter Jan Ekermann och är civilingenjör, har från och till under hela livet intresserat sig för humanistiska frågor av skilda slag.
Jag är 90 år och medlem i Linköpings stiftshistoriska sällskap, Östgöta Medeltidsgille, Sällskapet för 1700-talsstudier och Släktforskarna i Norrköping. Tog en gång initiativet till ”Förbundet Ung Företagsamhet” och var dess förste ordförande vid starten 1980. Tidigare aktiv medlem i British Folklore Society. Kompletterar med bokforskning och fördjupande studieresor.